vineri, 20 ianuarie 2012

Conference 2012

The International Conference

CULTURAL SPACES
(2nd edition)

MARGINS, MARGINALIZATION
AND THE DISCOURSE OF MARGINALITY”
May 11 - 12, 2012
(deadline extended until April 10, 2012)

ORGANIZERS
· The Faculty of Letters, “Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania;
· The Research group Cultural Spaces, Interstud Research Centre;
· The Research centre CETAL (the English section);
· Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Turkey.

joi, 19 ianuarie 2012

CULTURAL SPACES RESEARCH GROUP


CUTURAL SPACES

I. Date de identificare

a) Grupul de cercetare face parte din Centrul de cercetare INTERSTUD  (Centrul interdisciplinar de studiu al formelor discursive contemporane)

b) Grupul de cercetare are drept potenţial uman membri ai Catedrei de Limbi şi literaturi străine (subgrupul: limba engleză) precum şi masteranzi ai Programului de studiu Limba engleză. Practici de comunicare (master în limba engleză)


II. Definirea grupului de cercetare
Cultural Spaces se constituie ca un grup de cercetare multidisciplinar, capabil să abordeze un spectru larg de teme de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă. Această formaţie multidisciplinară a echipei centrului reprezintă premisa funcţionării lui pe baze interdisciplinare, indispensabilă abordării analizelor de discurs, care presupun, ele însele, o abordare multi si interdisciplinară.
Formarea sa este justificată de întreaga activitate de cercetare desfăşurată de membrii catedrei , de preocupările lor şi contribuţiile aduse prin produsele cercetării.
Obiectul de activitate:  cercetarea ştiinţifică din următoarele domenii:
- literatura spaţiului anglofon
- teoria şi critica literară
- lingvistică teoretică şi aplicată
- traducere specializată
-  didactica limbii şi literaturii engleze precum şi a limbajelor de specialitate
- lexicografie

III. Obiective
 - valorificarea potenţialului ştiinţific şi de cercetare al  membrilor Catedrei şi încadrarea acestuia într-un sistem
- formarea şi dezvoltarea competenţelor în cercetarea fundamentală şi aplicativă
- stabilirea unei tematici comune de cercetare, fapt care va permite formarea unor echipe capabie să iniţieze proiecte de cercetare apte de a intra în competiţii şi a  obţine granturi
- valorificarea tuturor rezultatelor obţinute în cadrul cercetării ştiinţifice şi aplicative
- stimularea participării membrilor grupului la conferinţe naţionale şi internaţionale
- stimularea creşterii numărului de publicaţii (din punct de vedere cantitative şi calitativ), care să corespundă exigenţelor stabilite de standardele ARACIS (publicaţii ISI, BDI, B+)
- impulsionarea activităţii de cercetare spre finalităţi cu efecte directe asupra procesului de predare-învăţare
- oferirea de expertiză în domeniul cercetării masteranzilor
- stabilirea de relaţii de colaborare cu echipe de cercetare din universităţi din ţară şi străinătate
- continuarea tradiţiei de organizare a conferinţei internaţionale
- sporirea, prin activitatea grupului de cercetare, a prestigiului Centrului de cercetare Interstud

IV. Potenţialul uman

Nr.crt.
Numele şi prenumele
Grad didactic

Elena Bonta
Conferenţiar dr.

Ioan-Lucian Popa
Conferenţiar dr.

Ioan Sava
Conferenţiar dr.

Elena Ciobanu
Lector dr.

Mariana Tîrnăuceanu
Lector dr.

Gabriela Andrioai
Asistent dr.

Cătălina Bălinişteanu
Asistent drd.

Diana Corban
Asistent drd.

Mariana Dinulescu
Asistent drd.

Raluca Galiţa
Asistent dr.

Mircea Horubeţ
Asistent dd.

Roxana Popescu
Asistent drd.

Mariana  Umbrărescu
masterand